Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Regina Szumowska (Szumowska-Gaczeńska)
Gramatyka języka polskiego dla 1-ej i 2-ej klasy szkół średnich
Pierwsze wydanie: St. Sadowski, Warszawa 1898; wyd. 2 popr. pt. Gramatyka języka polskiego 1900, 1903 (wyd. 4), 1905 (wyd. 5), 1907, 1911 (wyd. 9 popr), 1913, 1916 (wyd. 11) ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9