Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Roman Pilat
Gramatyka języka polskiego. Wykłady uniwersyteckie
Pierwsze wydanie: opr. przypisami i wskaźnikami opatrzył dr Franciszek Krček, H. Altenberg , Lwów 1909,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9