Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Łukomski
Krótka gramatyka polska: odbitka z Wypisów polskich
Pierwsze wydanie: A. Gins, Warszawa 1864 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9