Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maciej Franciszek Marciński
Gramatyka polska dla Litwinów uczących się języka polskiego
Pierwsze wydanie: Druk. Wojewódzka, Suwałki 1833,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9