Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Dobromysł Eugeniusz Łada Łazowski
Gramatyka języka polskiego oparta na historycznym jego rozwoju. Dzieło konkursowe w skróceniu dla użytku w niższych klasach gimnazjalnych i realnych
Pierwsze wydanie: K. Piller, Lwów 1861,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9