Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Dobromysł Eugeniusz Łada Łazowski
Pierwsze zasady gramatyczne języka polskiego...
Pierwsze wydanie: K. Piller, Lwów 1862; 1864,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9