Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Władysław Lercel
Gramatyka języka polskiego dla użytku szkół elementarnych
Pierwsze wydanie: nakł. Księgarni Himmelblaua, druk W. Jaworski, Kraków 1869; 1872 (wyd. 2), 1877,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9