Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Johann Kutsch (Jan Chuć)
Polnische Sprachlehre für Schulen...
Pierwsze wydanie: ?, Wrocław - Jelenia - Góra 1800,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9