Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Onufry Kopczyński
Gramatyka języka polskiego. Dzieło pozgonne
Pierwsze wydanie: Druk. XX Pijarów, Warszawa 1817,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9