Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Wiktoryna Korwinówna
Gramatyka polska w ćwiczeniach
Pierwsze wydanie: nakł. B. Korejwy, Idzikowski, Kijów-Odessa 1889,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9