Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Gustaw Bem
Jak mówić po polsku czyli gramatyka polska w zarysie popularnym
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Warszawa 1889,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9