Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Kalina
System koniugacyi polskiej
Pierwsze wydanie: nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych I Związkowa Drukarnia, Lwów 1889 (odbitka z "Muzeum" V),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9