Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Antoni Krasnowolski
Krótka gramatyka polska
Pierwsze wydanie: M. Arct, Warszawa 1906; Paryż 1944,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9