Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tadeusz Pizło
Gramatyka języka polskiego (z ćwiczeniami). Podręcznik dla samouków i nauczycieli szkół powszechnych
Pierwsze wydanie: Kięg. K. Rutski, Wilno 1928 [i.e. 1929],
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9