Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Suchecki
Zagadnienia z zakresu języka polskiego wywodem lingwistycznym i filologicznym wyjaśnione
Pierwsze wydanie: t. I, nakł. autora, u Baumgardtena, Kraków 1871,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9