Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tytus Benni
Gramatyka polska w rozmowach i zadaniach. Z. 1. DIa oddziału III szkół powszechnych i klasy wstępnej szkół średnich
Pierwsze wydanie: Książnica Polska, Warszawa 1922; 1923,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9