Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Suchecki
Budowa języka polskiego pojaśniona wykładem historyczno porównawczym w zakresie indoeuropejskim i w kręgu słowiańszczyzny
Pierwsze wydanie: nakł. i wyd. autora, Praga 1863 (na okładce podany r. 1866 E),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9