Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Tomasz Szumski
Polnische Grammatik mit praktischen Übungen: nebst besonderem polnischen Lesebuche...
Pierwsze wydanie: W. Korn, Wrocław 1811; 1821, 1832,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9