Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Kazimierz Żmudziński
Teoretyczno-praktyczna gramatyka języka polskiego dla młodzieży szkół niższych
Pierwsze wydanie: druk. Uniwersytecka, Kraków 1851; wyd. 2 popr. 1862 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9