Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Roman Kubiński
Mała gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla niższych klas szkół średnich i odpowiednich klas szkoły powszechnej
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1928; 1929, 1930,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9