Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jerzy Samuel Bandtkie (Georg Samuel Bandtke)
Polnische Grammatik für Deutsche, welche die polnische Sprache gründlich erlernen wollen, nebst einem kleinen etymologischen Wörterbuche = Gramatyka polska dla Niemców chcących się nauczyć języka polskiego, z dołączeniem etymologicznego słownika
Pierwsze wydanie: Korn, Wrocław 1808; 1815, 1818, 1824,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9