Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Dobromysł Eugeniusz Łada Łazowski
Skrócona gramatyka języka polskiego
Pierwsze wydanie: Druk. Uniwersytecka, Kraków 1848,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9