Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maciej Franciszek Marciński
Gramatyka litewsko-polska = Gramatika arba spasabas iszsimokinimo lenkiszkos kałbos
Pierwsze wydanie: Druk. XX. Misjonarzy, Warszawa 1861,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9