Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan N. Baudouin de Courtenay
Rozbiór gramatyki polskiej księdza Malinowskiego
Pierwsze wydanie: E. Wende i Komp., druk Fryze i Dębski, Warszawa 1875 [odbitka z "Niwy"],
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9