Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Michał Abiński
Obrazy głosek polskich. 47 przekrojów podających układ narządów mowy przy poszczególnych głoskach. Polecane jako pomoc naukowa przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Kraków 1925,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9