Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Asmus Soerensen
Polnische Grammatik. Hälfte 1, [Lautlehre]
Pierwsze wydanie: E. Haberland, Lipsk 1899,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9