Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Kazimierz Wóycicki
Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego
Pierwsze wydanie: Skład główny w Księgarni E. Wende i Spółka, Warszawa 1912 (Urbańczyk 1993: Forma dźwiękowa mowy polskiej, 1913),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9