Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Włodzimierz Radomski, Julian Żaczkowski
Książka dla klasy trzeciej. Ćwiczenia gramatyczne, stylistyczne i ortograficzne opracował Julian Żaczkowski
Pierwsze wydanie: Składnica Oświatowa Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Polskich w Brazylii, Kurytyba 1935,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9