Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego


Gramatyka polska dla Żydów
Pierwsze wydanie: ?, Warszawa 1825,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9