Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Michał Tomasz Wincenty Korczyński
Początki gramatyki języka polskiego
Pierwsze wydanie: P. Piller, Lwów 1826; 1835,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9