Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stefania Baczyńska, Anna Oderfeldówna
Patrzę i opisuję. Część 1. Książka do ćwiczeń gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych na klasę II szkół powszechnych
Pierwsze wydanie: Nasza Księgarnia, Warszawa 1921; 1923, 1925, 1927, 1928 (popr. i uzupeł.), 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 (przystosowana do nowego programu), 1934, 1937, 1938? ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9