Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Armand Karell
Gramatyka języka polskiego dla austryackich szkół ludowych, cz. 1-2
Pierwsze wydanie: Cesarsko-Królewskie Wydawnictwo Książek Szkolnych, Wiedeń 1908 (cz. 1), 1909 (cz. 2) (przedruk z wyd. 1907),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9