Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Konarski
Zwięzła gramatyka języka polskiego dla IV. klasy szkół 5- i 6-klasowych
Pierwsze wydanie: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1894; 1898, 1901, 1902, 1904, 1909, 1911, 1912, 1915, 1916, 1921 (non ante),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9