Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Maksymilian Jakubowicz
Gramatyka języka polskiego do użytku szkół przeznaczona, cz. 1-3
Pierwsze wydanie: nakł. Fr. Moritza, druk. B. Neumana, Wilno 1825 (cz. 1: Na klasę pierwszą, cz. 2. Na klasę drugą), 1834 (cz. 3), 1837 (cz. 3),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9