Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Piotr Skrzypiński
Mównictwo polskie z zastosowaniami dla początkującej młodzieży przez ...
Pierwsze wydanie: J. Unger, Warszawa 1866,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9