Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Ignacy Machnikowski
Gramatyka języka polskiego dla szkół polskich w Ameryce
Pierwsze wydanie: Wł. Dyniewicz, Chicago 1908,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9