Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Julia Goczałkowska
Gramatyka polska dla użytku szkół niższych
Pierwsze wydanie: E. Winiarz, Lwów 1861,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9