Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Cecylia Niewiadomska
Gramatyka elementarna podług wskazówek i planu Jana Korneckiego
Pierwsze wydanie: Gebethner i Wolff, Warszawa 1918 (wyd. 2),
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9