Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stefania Baczyńska, Anna Oderfeldówna
Patrzę i opisuję. Część 2. Książka do ćwiczeń gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych na klasę III szkół powszechnych
Pierwsze wydanie: Nasza Księgarnia, Warszawa 1925; 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1935, 1938,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9