Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Suchecki
Wstępna gramatyka polska na I klasę szkoły początkowej...
Pierwsze wydanie: druk Stauropigii, Lwów 1852; pt. Wstępna gramatyka polska dla szkoły początkowej ...1856, Praga 1859,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9