Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józefa Maleczyńska
Mała gramatyka polska rozłożona na pytania i odpowiedzi. Kurs pierwszy przez...
Pierwsze wydanie: ?, Warszawa 1873; 1877 (od wyd. 2: Mała.... i odpowiedzi. Część pierwsza przez...), 1882 (wyd. 3), 1885 (wyd. 4), 1890 (wyd. 5), 1894, 1897 (wyd. 7), 1898 (wyd. 8), 1910 (wyd. 15), 1916 (wyd. 19) ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9