Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Józefa Kamocka
Praktyczny wykład nauki języka polskiego, obejmujący źródłosłów, składnię i pisownię, ułożony przez...
Pierwsze wydanie: Skład Główny w Księgarni M. Glücksberga, Warszawa 1870; 1873 (wyd. 2) (...obejmujący etymologiją, składnią...), 1876, pt. Praktyczny wykład nauki języka polskiego ułożony przez ...1880, 1882, 1887 (2 wyd.), 1895, wyd. 9 pt. Praktyczny wykład nauki języka polskiego według uchwał Akademii Umiejętności w Krakowie...1900,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9