Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Hipolit Cegielski
O słowie polskiem i koniugacjach jego wraz z wstępem krytycznym
Pierwsze wydanie: J. K. Żupański, Poznań 1852,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9