Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Adolf Wierzbicki
Krótki wykład początków gramatyki polskiej
Pierwsze wydanie: P. F. Ruben Rafałowicz, Wilno 1857,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9