Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Filip Srzeniawski (Śrzeniawski)
Nauka głosowania
Pierwsze wydanie: J. A. Pelar, Rzeszów 1862, 1863,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9