Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Jan Nepomucen Deszkiewicz
Rozbiór dzieła nagrodą pienieżną uwieńczonego pod napisem: Gramatyka języka polskiego przez Dra Antoniego Małeckiego
Pierwsze wydanie: nakł. autora; druk A. Pelara, Rzeszów 1863,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9