Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Henryk Wernic
Metodyczna gramatyka języka polskiego wraz ze stylistyką. Składnia. Dział I. O zdaniu pojedynczem, rozwiniętym i zdaniu ściągniętem
Pierwsze wydanie: Wydawnictwo "Pedagogiczno-Szkolne" S. Arcta, Warszawa 1881 ,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9