Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Ksawery Malinowski
Krytyczne uwagi nad rozprawą ks. Choińskiego: Słowo o języku polskim wydaną w Poznaniu 1870
Pierwsze wydanie: ?, Poznań 1870,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9