Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Franciszek Ksawery Malinowski
Dodatek do Gramatyki języka polskiego obejmujący uzupełnienia i sprostowania niektórych usterków dostrzeżonych przez...
Pierwsze wydanie: L. Rzepecki, Poznań 1873,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9