Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego

Stefania Baczyńska, Anna Oderfeldówna
Uwagi do książki "Patrzę i opisuję"
Pierwsze wydanie: Nasza Księgarnia?, Warszawa? 1921?; 1922,
 
©2014-2018 Uniwersytet Warszawski. Wszelkie prawa zastrzeżone. ISBN 978-83-64006-99-9